Aviators modelflyvere indbyder hermed alle velkommen, der har lyst til at prøve kræfter med modelfly uden motor. Det er Jesper Christensen og Henrik Kildegaard der står bag projektet, som i al sin enkelthed går ud på, at du kan komme med ud og prøve hvordan det er at flyve på skrænt, starte med el-spil osv. osv. Du behøver ikke at have nogle svævemodeller selv, vi stiller nogle modeller til rådighed, så du kan prøve hvordan det er at flyve kun ved brug af naturens egne drivmidler. Klik på Read More for hele teksten…

Vi starter med en tur til skrænten, hvor vi viser mange af de forskellige modeller der findes og hvilke muligheder der er for, at flyve og hygge sig på skrænten. I løbet af dagen får du selv lov til at flyve, og har du en svæver liggende som endnu ikke er kommet i luften, så hjælper vi dig med at få den trimmet og gjort klar til luftdåb. Der vil blive fløjet rigtig F3F, combat, og selvfølgelig hyggeture med flyverne. Tænk at en opladning, kan give 6 timers flyvetid. Når dagen er slut vil du være i stand til selv, at køre af sted og hygge dig på de mange gode skrænter vi har her i Nordjylland.

Den næste tur vi arrangere bliver en tur hvor vi prøver kræfter udelukkende med naturens egen opdrift. Der vil blive fløjet med alt fra 2M sværere til store termiksvævere. Dagen starter med at du får en lille information om hvad termikfikflyvning går ud på, du vil få en lille lektion i hvordan du kan se hvor termikken er og lidt om hvilken hjælpemidler naturen selv er udstyret med. Derefter vil der blive vist en del forskellige modeller der kan bruges til denne form for svæveflyvning. Der vil blive fløjet med 3 forskellige start metoder. Højstart med elspil, højsstart med gummitorv og flyslæb hvor en motorflyver trækker svæveflyet i luften. Denne form for flyvning hedder F3J og er en rigtig hyggelig form for flyvning, der går ud på at flyve i den termik der er i luften omkring os.

Vi håber at vi med disse to arrangementer kan være med til at skabe rammen om hygge, samvær og en masse gode flyve oplevelser, vi bor jo i Danmarks midtpunkt for svæveflyvning, så hvorfor ikke udnytte det.

Alle er velkommen til at deltage i arrangementerne, men vi anbefaler dog at du har lidt erfaring i at flyve.

Dato for arrangementerne er.

F3F Lørdag eller søndag uge 13 (da vi er afhængig af min 4 m/sec )

F3J Lørdag eller søndag uge 15 (vi er afhængig af tørvejr )

Tilmelding på e-mail: viking@zepsus.com

På glædeligt gensyn.

Jesper & Henrik