Klubbens historie

Lidt om Aviator’s lange historie
Aviator’s modelflyvere er en af landest ældste modelflyveklubber.

Den spæde start på flyvning, i Aalborgområdet, startede delvist som fysik- og træsløjd-studier i 1931-1935.

I løbet af 1933 blev der dannet en klub under navnet Aviator.

I 1937 blev Aviator organiseret i Dansk Modelflyver Union og det er derfra vi regner klubbens alder.

Dansk Modelflyver Union bestod dengang af ca. 25 klubber, hvoraf det er et fåtal der eksisterer i dag. ?ret efter blev Dansk Modelflyve Union tilsluttet Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab, det vi idag kender som KDA og derigennem Federation Aeronautique Internationale, i daglig tale FAI.

Medlemmer i maj 1937 var blandt andre:

Benny Højner, Kaj Bork, Kaj W.Pedersen, Peter Hanefeld Møller, Thorvald Jensen, Harry og Svend Nielsen, Alf Houlberg, Niels Frydendal, Asger Steffensen, Jens Nicolaisen, Nic og Thorkild.

I disse år blev der opstillet regler for modelflyene, de blev inddelt i klasser efter størrelse og art, f.eks. Gummimotor, Benzinmotor, kompasstyrede, haleløse, tandemmodeller og andemodeller, alle fritflyvende modeller.

Flyene:

Det første modelfly i luften over Aalborg var, så vidt vides, et svævefly ved navn Strolz. Det havde en spændvidde på ca. 80 cm.

Et typisk modelsvævefly havde en spændvidde på 70-80 cm, kroppen var flad og lavet i 8-10 mm krydsfiner. I næsen var et blykammer på størelse med et gåseæg. Vingerne var med spanter af balsatræ og beklædt med indisk moll (et silkelignende materiale). Beklædningen blev strammet op med vand, collodium og dope, til det var stramt som et trommeskind.

Materialeomkostningerne var på 3-4 kr., hvilket var væsentligt flere penge end i dag.

Flyet blev sendt i luften med et langt elastikbånd, nærmest i en stor slangebøsse, eller højstartet som idag.

Flyene kunne svæve vidt omkring, bl.a. var der et fly der, efter start i ?dalen, landede i Flamsted, en distance på ca.20 km. Dette var længe før der var “opfundet?? termik, russerkroge m.v.

Klubbens fuldskala svæveflyvning foregik på samme præmisser, med en særdeles primitiv skoleglider. Elastiktovet var her “forstærket?? med 10-20 stærke mænd, der løb flyet op. Herefter svævede det ligeud ?-2 km, hvorefter det skulle slæbes tilbage til startstedet. Senere fik klubben en gammel personbil ombygget til startspil. Da man opdagede termikflyvning, var der basis for længere og længere flyveture.

Umiddelbart før krigen dukkede de første små motorer op. Det var mest amrikanske tændrørsmotorer. Dermed var frøet lagt til dagens linestyrede og radiostyrede modelfly.

Under krigen:

I krigsårene var det ikke nemt at være modelflyver, almindelig flyvning var forbudt og modelflyvning manglede materialer. Udgangsforbuddene generede også, for på cykler med erstatningsdæk, var der langt til flyvepladserne.

Svæveflyvning, med en skolegider, var henlagt til en årlig sommersamling. På disse tidlige sommerlejre, var der en masse hårdt arbejde med at reparere og slæbe fly og en lille smule flyvning.

Der var mange som erhvervede svævecertifikater på disse sommerlejre.

Et par af hærens skoleglidere var blevet camoufleret som Aviator-fly for at undgå konfiskation.

I 1941 talte klubben medlemmer som Søren Jensen, Esra Nielsen, Torben Meyer, Evan Munkholm, Jørgen Heilskov og Helmuth Bech, alias Fakir.

Flere af klubbens medlemmer var aktive i modstandsbevægelsen, bl.a. i Churchill-gruppen. Selv de medlemmer der ikke var indvolverede, risikerede at blive beskudt, for vejene til flyvepladserne gik forbi følsomme områder.

Sammenholdet var også dengang fantastisk: Et medlem, der havde været deporteret til Tyskland, kunne efter frigivelsen, kun holde sig hjemme hos forældrene i 5 minutter, før klubben skulle besøges.