Kære medlem.

Du kan nu gennemse referatet fra årets ordinære generalforsamling.
Deltagertallet på 10 kunne være bedre, men det gik alligevel.

Vi fik vendt året der er gået, og også diskuteret indkomne forslag. Både fra bestyrelsen og et enkelt fra et medlem.
Alle blev behandlet og stemt om ift. klubbens vedtægter.

Det hele kan findes i referatet som kan downloades herunder.

På Bestyrelsens vegne.

Peter